Därför bör ditt företag anlita en revisionsbyrå

Revision uppfattas förmodligen av många som ett av de där tråkiga orden som har med företagsekonomi att göra. Att anlita en revisionsbyrå kan vara helt rätt steg för ditt företag. Det sparar tid, och kan vara verksamhetsutvecklande.

För företag över en viss storlek är revision ett måste. Det kan dock vara en fördel även för mindre företag att dra nytta av fördelarna som revision ger. Innan du fattar det beslutet undrar du kanske vad revision är? Läs vidare om vad revision är och vilka fördelar det kan ge dig.

Vad är revision?

Syftet med revision är att den ska fungera som en granskning av hela eller delar av en verksamhet. Revision genomförs i organisationer och företag, hos landsting och i börsnoterade firmor.

En revisionsbyrå fungerar som en oberoende kontrollinstans av din verksamhet. En extra blick på verksamheten som saker du kanske missar. Ibland sägs det att revisionens tre grundpelare är: kompetenstystnadsplikt och oberoende. Det är så att säga de tre normerna en duktig revisionsbyrå, eller revisor, har att leva upp till. Ett revisionsuppdrag delas ofta in i fyra olika delar. Dessa är:

1. Uppdragsplanering – företaget och revisorn planerar tillsammans hur revisionen ska utföras och vad som ska granskas
2. Internkontrollgranskning – revisorn kontrollerar företagets system och rutiner för internkontroll
3. Bokslutsgranskning – revisorn granskar företagets balans
4. Granskning av årsredovisning – kontroll av årsredovisningen inför deklaration eller årsstämma

Varför bör du anlita en revisionsbyrå?

För det första är det lagkrav på att företag som sysselsätter över ett visst antal anställda, eller omsätter mer än ett visst belopp per år ska ha en revisor. Det finns dock goda skäl även för företag som inte överstiger de gränserna att anlita en revisionsbyrå. Det främsta är som Breakit skriver att revisionen fungerar som en kvalitetsstämpel. Att din verksamhet granskas av en oberoende part höjer förtroendet för ditt företag hos potentiella samarbetspartners och kunder.