Knepet för att hitta rätt konsult

Det finns en hel del saker som ska stämma överens när ett företag ska anlita en konsult, och därför kan det vara bra att som företag ha en ordentlig checklista att bocka av så att det verkligen blir rätt konsult som anlitas för uppdraget – något som gynnar både uppdrag och uppdragsgivare.

”Ett konsultföretag med expertis inom området kan kostnadsfritt hjälpa dig med infallsvinklar när du identifierar behoven. De kan också se vilka möjligheter till extern hjälp det finns.” läs mer.

arbete-kontor-businessNågot som många företag behöver hjälp med är sin ekonomi och hos http://www.modernekonomi.se finns såväl redovisningskonsulter som konsulter som är experter inom inkasso. Men hur vet du att detta företag är rätt byrå för dig att anlita? Det är enkelt att avgöra. Modernekonomi är ett företag som riktat in sig på en specifik spetskompetens, vilket är den allra första punkten att bocka av på listan om vilken konsult man ska anlita för ett visst uppdrag. Är det redovisning och ekonomitjänster man behöver hjälp med är det vad Modernekonomi erbjuder och inget annat spretigt. Nästa steg som tidningen Företagande.se skriver om är att kontrollera så anlitandet av konsulten ens är lönsamt för företaget, och i många fall är det faktiskt mer lönsamt än man tror. En konsultanställd medarbetare är nämligen inte anställd direkt av företaget utan arbetar vanligtvis från någon byrå och på så vis slipper företaget stå för kostnader såsom försäkringar och arbetsgivaravgifter vilket blir billigare än att anställa någon direkt till företaget. Ett annat knep för att veta om konsulten är rätt för uppdraget är att se det ur konsultens synvinkel. Vad ska denne ha för egenskaper för att bli attraktiv att anställa? Det är något som tidningen Driva Eget sammanfattat i sju punkter med hjälp av Emanuel Lipschütz som arbetar som VD för just en konsultförmedlare – och precis som på uppdragsgivarens sida är första rådet till konsulten att ha en spetskompetens. Så när du ska anlita en konsult finns det egentligen bara en enda sak att kontrollera:

Se till att konsulten besitter spetskompetens på det område du behöver en konsult till inom företaget.