Hitta nya kunder online

Bemanningsföretag verkar i en konkurrensutsatt bransch. Det gäller därför ofta att vara först om att hitta potentiella kunder. Genom att söka i finansiella register kan ni snabbt och enkelt identifiera bolag som ni sedan själva kan höra av er till med affärsförslag.

Den typiska synen på hur bemanningsföretag arbetar går ut på att det är företag som andra företag hör av sig till om de behöver personal med kort varsel. En passiv verksamhet som i mångt och mycket går ut på att vänta på att någon hör av sig. Det är dock långt från den praktiska verkligheten. Den som driver ett bemanningsföretag kan nämligen tjäna på att bli något av en expert på företagsekonomi, i syfte att hitta och sedan söka upp nya potentiella kunder. Med några få grundläggande kunskaper blir ett företagsregister som https://www.guldbolag.se/ en potentiell guldgruva.

Sök utanför etablerade nätverk

Mycket har hänt sedan åren runt förra millenieskiftet då bemanningsverksamhet av många sågs som någonting suspekt. Idag utnyttjas bemanningsföretag av växande och stabila verksamheter i alla branscher. Det finns gott om kunder för dem som är villiga att leta. Enligt tidskriften Privata Affärer anser 9 av 10 företagare att det bästa sättet att hitta nya kunder är utifrån befintliga nätverk och rekommendationer från tidigare kunder. Men det finns sätt att söka sig utanför redan etablerade kanaler. För ett bemanningsföretag lönar det sig att bli bra på att identifiera vad som kännetecknar företag som växer. Det är de som kan ha behov att få fram kompetent personal med kort varsel. I många fall krävs det dock att ni letar djupare än bland de mest uppmärksammade tillväxtbolagen.

Identifiera nya kunder med finansiell data

Det är där Guldbolag.se kommer in i bilden. I deras register finns finansiell data över tusentals företag lätt tillgänglig. För en kundsondering räcker det i regel med att titta på ett fåtal nyckeltal för att kunna dra slutsatser om något av dem är en potentiell kund eller inte. Bara en sådan enkel sak som att jämföra vinsten mellan inne- och förestående år kan ge bra förutsättningar för en första kontakt. Än bättre blir det att ni är lite pålästa på företaget ifråga innan ni tar första kontakten.