Investera i kryptovaluta

Det är få investeringar som är så omtumlande att investera i som att investera i bitcoin. Bitcoin är en digital valuta som det är mycket populärt att investera i då kursen för bitcoin snabbt kan öka eller sjunka, vilket innebär att vinsten på investeringen kan bli mycket hög samtidigt som du också riskerar att förlora stora delar av ditt kapital om bitcoin minskar i värde.

Exempelvis så var bitcoin i början på år 2017 värd 909 dollar, cirka 8 500 svenska kronor. Därefter så började bitcoin att stiga i värde under hela 2017 för att i slutet på 2017 vara värd 19 650 dollar, cirka 183 000 kronor. Det betyder att de som investerade 100 000 kronor i bitcoin i början på 2017 kunde sälja sina bitcoins i slutet på år 2017 för 2 140 000 kronor. Det är en avkastning som få andra investeringar kan erbjuda. I början på år 2019 så var bitcoin nere på 3 800 dollar och steg under första halvåret till 11 860 dollar för att sedan åter sjunka i slutet på 2019 till 7 070 dollar. Om du hade investerat 100 000 kronor i början på 2019 så kunde du i slutet på år 2019 sälja dina bitcoin för cirka 185 000 kronor.

Att tänka på vid investering i bitcoin

Bitcoin kan vara en mycket bra investering som ger en bra avkastning, om du har is i magen, men också en investering där du kan förlora större delen av ditt kapital. Därför bör du investera en mindre del av ditt kapital i bitcoin. Du bör köpa bitcoin då kryptovalutan har rasat i värde under en tid och precis är på väg att åter börja stiga. Försäljning av bitcoin bör sedan ske när bitcoins värde verkar avta och är på väg att gå ned i värde igen.