Teknik som stoppar tidstjuvar

Varje år slösas hundratals timmar bort på svenska arbetsplatser. Då företagsledare får frågan om vad som är problemet verkar bristande informationsflöden och teknikkunskaper vara ett par av de största tidstjuvarna. Hur kan man använda tekniken till sin fördel?  

För en konsult på ett företag är arbetet ofta inriktad mot effektivisering. Att upptäcka vad som kan ändras inom ett företag för att öka produktiviteten och lönsamheten. Och att sedan komma med konkreta förslag på vad som kan förbättras. Och en stor del av detta går ut på att eliminera eventuella tidstjuvar.

Lyckligtvis kan mycket tidsslöseri undvikas med smarta tekniklösningar. Ett exempel är tjänster för geotaggad tidsrapportering. Sådana kan man köpa på ställen som https://nuba.se/. Och att använda sig av dessa gör det möjligt att vara säker på att alla är på rätt plats vid rätt tidpunkt – och att de anställda inte saltar sina tidsrapporter. Något som är lockande för många.

Ett annat exempel är molnteknologi som gör det möjligt för kollegor att snabbt få tillgång till viktigt material, och att redigera dokument kollektivt – i realtid. Idag är det inte heller en självklarhet att hela arbetstiden är äger rum på en bestämd arbetsplats, då är man helt beroende av tekniken för att kunna kommunicera och samarbeta med människor som inte är närvarande:

Men i moderna branscher, som sysslar med spelutveckling till exempel, kan många jobba hemifrån. De tekniska hjälpmedlen gör det möjligt att svara på mejl, sms och samtal överallt. – NyTeknik

När går tekniken för långt?

Övertro på teknik är inte heller bra. Det är minst lika viktigt att hantera tekniken på rätt sätt. Försök avgöra vilken kommunikation som passar i vilken kanal. Ibland kan det vara ineffektivt att maila om något som går snabbare att säga ansikte-mot-ansikte, särskilt om det gäller en fråga som kräver ett omedelbart svar.

Vill du ha fler tips på teknik som effektiviserar arbetsplatsen? Här kan du se en lista med småföretagares egna favorittips.