Vidareutbilda dig på yrkeshögskola

Funderar du på att vidareutbilda dig i syfte att förbättra din position i karriären du just nu befinner dig? Eller är det så att du är mitt i karriären men känner dig sugen på att byta bana? Då är en YH-utbildning det bästa alternativet för dig.

Med en YH-utbildning i bagaget har du utmärkta förutsättningar på arbetsmarknaden, oavsett hur gammal du är. YH-utbildningar är korta, i regel aldrig längre än 2 år. Ändå finner sig många som inte läst längre än ett år efter slutförd utbildning på mer välbetalda jobb än vad de tidigare vågat drömma om. Att se vilka yrkeshögskoleutbildningar som finns nu är dessutom ett bra sätt att se vilken typ av kompetens arbetsmarknaden efterfrågar.

Det kanske bästa med yrkeshögskolor är att de drivs med ögat mot arbetsmarknaden. Det betyder att de som får tillfälle att läsa utbildningarna så gott som alltid svarar mot tillgängliga arbetstillfällen. Det är skälet till att så många som 9 av 10 som läser YH-utbildningar får jobb kort efter avslutad utbildning, många blir till och med erbjudna jobb innan de ens läst klart.

Flexibla utbildningar

YH-utbildningar passar för alla. I en relativt nyligen genomförd undersökning kunde man se att de som typiskt läser på YH-utbildningar är äldre än genomsnittet på universitet och högskolor. Det konstaterades också att andelen elever som kom från hem med akademikerföräldrar var lägre än i andra högre utbildningar. Mest slående var dock att YH-utbildningarnas studenter är nöjdast i Sverige.

  • Distansutbildningar
  • Kvällskurser
  • Heltidsutbildningar

Du kan med andra ord studera på yrkeshögskola samtidigt som du stannar kvar på ditt nuvarande jobb. Lika flexibelt är det när det handlar om vilka typer av yrken du kan läsa till. På exempelvis Nackademin som bedriver YH-utbildningar i Solna har de en bred uppsättning yrkesutbildningar inom olika yrkeskategorier. IT-utbildningar samsas med utbildningar inom så skilda sektorer som kommunikation, elteknik, vård, pedagogik och bygg. Alltid med specifika yrkesutbildningar inom varje kategori.

Med tanke på hur negativt vinklad rapporteringen om arbetsmarknaden ofta är, är det glädjande att det finns alternativ för vidareutveckling som har hög konkret träffsäkerhet. Att 9 av 10 som slutför sina YH-utbildningar får jobb är statistik som universiteten avundas.