Rekrytera rätt person

När det kommer till att hitta rätt person för rätt uppdrag gäller det för en uppdragsgivare att vara tydlig när denne sätter sin kravprofil – men vad innebär detta egentligen?

Knepet för att hitta rätt konsult för ett uppdrag är att uppdragsgivaren faktiskt tar sig tiden att noga tänka över vilken typ av person man söker för den tilltänkta tjänsten och utefter detta formulera en kravprofil. Men att sätta en bra kravprofil kan vara lite krångligt för den som inte dagligen arbetar inom rekrytering eller har tillsatt en tjänst tidigare och på så vis lärt sig av tidigare misstag och fallgropar. Turligt nog har tidningen Chef sammanställt en checklista som man kan använda sig av för att navigera sig förbi alla tänkbara hinder och fallgropar att trampa ned i. Bland annat tipsar man om:

  • ChecklistaRealistiska krav – välj ut en handfull med krav som personen som sökes bör besitta och överdriv inte med dessa krav.
  • Motsägelsefull annons – något som kan vara lätt hänt vid en sammanställning av en kravprofil är att egenskaperna man väljer säger emot varandra, försök undvika detta för att inte skapa förvirring.
  • Tydlig annons – presentera vad jobbet innebär, vilka karriärmöjligheter som tjänsten innebär och vad som utmärker företaget eller dettas produkter.

När annonsen för tjänsten är ute och kandidater börjats intervjuas för tjänsten kan det vara en god idé att välja ut ett par av de mest framstående kandidaterna och ta deras referenser. När det sedan är dags att börja kontakta dessa finns en hel del viktiga frågor som bör ställas för att få en så sanningsenlig bild av kandidaten som möjligt går. Något att fråga är till exempel:

  • Relationen med referenten – fråga vilken arbetsrelation kandidaten haft med referenten och om de fortfarande har kontakt.
  • Kandidatens anställning – vem anställde kandidaten och skulle denne anställa kandidaten igen samt fråga om varför kandidaten slutat.
  • Bra att veta om kandidaten – fråga alltid om det är något som referensen vill berätta om som företaget behöver veta och om det är något med kandidaten som skulle överraska oss.