Därför ska du välja en interimslösning

Det är inte sällan som en verksamhet behöver förstärkning av personal under en period. Ibland sker det plötsliga sjukskrivningar eller så ska ett utvecklingsprojekt genomföras. När kompetens behövs under en given period är en interimslösning perfekt.

Vardagen är föränderlig och inom företag kan det ske snabba kast. Det är många som ser fördelen med att använda olika konsultlösningar när det gäller att stötta upp verksamheten med rätt kompetens när behovet uppstår. När du ska bemanna ekonomiavdelningen är interim rekrytering inom ekonomi ett bra alternativ. Det är ingen stor skillnad mellan en rekrytering och en interimslösning ur ett processperspektiv. I både en interimslösningen och rekrytering är matchningen avgörande för om det blir bra eller inte.

Interimslösningar passar när behovet är tillfälligt

En interimslösning kan vara en bra lösning när kompetens behövs för att täcka upp exempelvis vid en föräldraledighet, sjukdom, förvärv, det är en hög arbetsbelastning på företaget, omorganisation eller en systemimplementation. Det kan också vara på det viset att det finns ett behov av att en extern person kommer in och ser på ekonomiavdelningen med helt andra ögon. En interimslösning är perfekt oavsett vilken längd uppdraget har, ibland handlar det om korta uppdrag och ibland betydligt längre sådana. När behovet är tillfälligt är en interimslösning en bra väg att gå.

Ta professionell hjälp

När du vill ha en interimslösning när det gäller att bemanna ekonomiavdelningen är det bra att ta hjälp av ett företag som är nischat inom just ekonomi. De vet hur processen ska gå till för att hitta rätt person till uppdraget i fråga. Om behovet av en interimskonsult är brådskande är det inte sällan som processen ska gå snabbt och då är det lätt hänt att saker faller mellan stolarna. Proffs inom interimslösningar och speciellt inom ekonomi vet hur en lyckad konsultprocess går till och de kan jobba både smidigt och effektivt för att snabbt hitta rätt lösning för dig.

Fördelar med interimslösningar

Det stora fördelarna med interimslösningar är att det är lätt att snabbt få spetskompetens till verksamheten. En interimslösning är även kostnadseffektiv eftersom företaget bara betalar för den faktiska arbetstiden och slipper administration.