Smarta system för konsultföretag

Som konsultföretag är det viktigt att locka till sig och behålla kompetens. Personalen och deras kunnande är den viktigaste faktorn för lönsamhet på sikt och konkurrensen om de skarpaste hjärnorna är idag knivskarp. Lyckligtvis finns det idag smarta system som hjälper konsultföretag att skapa en attraktiv arbetsplats samtidigt som både anställda och ledning sparar tid och energi.

Digitaliseringen har inneburit stora möjligheter att effektivisera delar av konsultföretagets verksamhet. Det finns idag smarta digitala system för bland annat:

  • Rekrytering
  • Projektledning och uppföljning
  • Tidsrapportering och löner
  • Sälj och marknadsföring

Alla dessa system frigör tid inom organisationen för att kunna fokusera på företagets kärnverksamhet och är redan integrerade hos de allra flesta företag som hyr ut personal. Nu kommer nästa generation av digitala system som ytterligare kan förenkla och skapa en mer trivsam arbetsplats.

Lönekartläggning för jämställd arbetsplats

lönekartläggningAlla arbetsgivare måste årligen göra en lönekartläggning som ska motverka diskriminerande löneskillnader och ojämlika arbetsvillkor med utgångspunkt i ett jämställdhetsperspektiv. Lagen tillkom eftersom kvinnor fortfarande tjänar mindre än män trots att de utför samma arbetsuppgifter. Syftet med kartläggningen är att arbetsgivaren ska synliggöra löneskillnader som inte kan motiveras sakligt med skillnader i kompetens eller arbetsuppgifter. Det här är en kartläggning som kan vara både tidskrävande och komplicerad – samtidigt är det ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv arbetsplats som lockar de bästa talangerna, oavsett kön.

Digitala verktyg från till exempel Pihr kan förenkla lönekartläggningen och dessutom hjälpa till att skapa en arbetsplats fri från diskriminering. Det är bara ett exempel på hur digitala verktyg också börjar användas för att se till så att företaget uppnår målsättningarna även utanför sälj och ekonomi.

Personalvård för att bli mer attraktiv

personalkvårdTydliga jämställdhetsmål som avspeglar sig konkret i verksamheten är ett sätt att hitta och behålla personal. När du hyr ut konsulter är dessa ofta placerade ute hos kunderna och därför är det viktigt att hitta smarta sätt att hålla personalen uppdaterad och känna sig uppskattad. Här kan digitala verktyg som chattkanaler och projektledningssystem fungera utmärkt för avstämningar inom projekten. Men det är viktigt att inte glömma bort vikten av det fysiska mötet. Alla konsulter behöver träffa varandra och de närmsta cheferna med jämna mellanrum för att få återkoppling.

För att främja det här är det viktigt att ha fasta återkommande tider. Genom gemensamma digitala kalendrar är det enkelt att boka.

Motverka stress

Digitala system kan inte i sig motverka stress men genom tydlig tidrapportering och projektuppföljning kan företagsledningen på ett tidigt skede upptäcka om någon av konsulterna i organisationen är överbelastad. Ingen ska vara uppbokad till 100 %, det behöver finnas tid för reflektion och möjlighet att ta hand om oförutsedda uppgifter.

Det finns även bra system för medarbetarenkäter som kan användas för att fånga upp vad som fungerar och inte fungerar i organisationen. Många av dessa system är även konstruerade för att ge förslag på förbättringar med utgångspunkt i resultaten. Rätt använda kan de bidra till en bättra arbetsplats med nöjda anställda.

Konsultföretag gör rätt i att använda de digitala som system som finns för att underlätta verksamheten. Allt för att öka både lönsamhet, kundnytta och kunna locka till sig rätt anställda.