Vad gör en språkkonsult?

Kommunikation blir en allt viktigare del av verksamheten i många organisationer. Därmed blir det språk som organisationen använder viktigare än någonsin. Det har lett till ett stort intresse för språkkonsulter.

En språkkonsult arbetar med att hjälpa organisationer planera och förbättra sin kommunikation. Detta kan i sin tur innebära många olika saker. I vissa fall kan det vara konsulten som skriver texter som används i ett företags kommunikation eller marknadsföring, i andra fall kanske konsulten bara hyrs in för att utbilda personalen i hur man skriver. Eftersom arbetsuppgifterna varierar så mycket passar yrket bra både för introverta och extroverta människor.

När en språkkonsult tillträder ett uppdrag börjar hen med att ta reda på vad kunden vill uppnå med sina texter. Vem är mottagaren för texten, och vilken effekt vill man uppnå med texten? Det här är egentligen självklara frågor, men förvånansvärt många texter har skrivits utan att skribenten har detta klart för sig.

Arbetsuppgifter

Svenska Akademiens OrdbokInte minst är detta viktigt när det gäller myndigheters texter, som måste vara begripliga för så många som möjligt samtidigt som de ska vara precisa så att missförstånd inte kan uppstå. Yrket språkkonsult uppstod när myndigheterna i Sverige behövde göra sina texter mer begripliga för den stora allmänheten. Men även företag och ideella organisationer kan ha behov av att göra sin kommunikation mer begriplig. Än så länge har vi inte sett några strävanden efter att göra avtalstexter mer begripliga, men detta kommer förhoppningsvis snart. Där kommer i så fall språkkonsulterna ha en viktig roll att spela.

Utbildningar till språkkonsult finns vid Stockholms och Umeå universitet. För att komma in på utbildningarna krävs att man gör ett inträdesprov, som ställer stora krav på språkkänsla.

Den som arbetar som språkkonsult måste dock vara beredd på att få arbeta en del med siffror också, exempelvis när man skriver offerter.