Skaffa ett bra lönesystem till ditt bemanningsföretag

Om du driver ett bemanningsföretag är det viktigt att investera i ett bra lönesystem. Du behöver ha koll på de anställdas löner och det är även viktigt att hantera arbetsgivaravgifter på ett korrekt sätt. Allt detta kan lösas med ett bra lönesystem som effektivt förenklar lönehanteringen.

Med ett välfungerande lönesystem som https://aditro.com/sv/lonesystem/ får du ett effektivt, molnbaserat hjälpmedel som är säkert, flexibelt och effektivt. När du bedriver ett bemanningsföretag som har uthyrda konsulter behöver systemet fungera säkert och smidigt. I ett bemanningsföretag kommer och går det anställda hela tiden, som korttidsanställda och de som arbetar i företaget under en längre tid. Aditro Lön inkluderar underhåll kring centrala kollektivavtal samt arbetsgivardeklaration för individer och det nya karensavdraget.

Löneutbetalningar med skatteavdrag

Close-up,Of,A,Business,Woman,Giving,Cheque,To,Her,ColleagueNär du som arbetsgivare på ett bemanningsföretag ska betala ut lön behöver du ha koll på vilka ersättningar som du kan göra skatteavdrag på och hur du beräknar arbetsgivaravgiften som måste betalas in. Du behöver då gå igenom ett antal steg vid varje löneutbetalning.

  • Räkna ut de anställdas bruttolön och skattepliktiga förmåner.
  • Beräkna skatteavdrag på summa av bruttolön samt de skattepliktiga förmånerna.
  • Beräkna arbetsgivaravgifter för summan av bruttolönen och de skattepliktiga förmånerna.

Gör därefter skatteavdrag på bruttolönen och lägg till de skattefria kostnadsersättningarna som ska göras till nettolönen. Nu kan du betala ut lönen till dina anställda.

Viktigt med bra lönesystem

Efter att lönesystemet Heroma införts i Landstinget var det mycket som inte fungerade väl. De anställda stämplade inte ut och in som de skulle, exempelvis hade en läkare inte stämplat under hela året. De anställdas övertider hade inte heller betalats i tid. Revisorerna påpekade också att registreringen av långtidsfrånvaro fungerade dåligt samt att lönetilläggen hos sjuksköterskorna inte följde med när de bytte anställning inom landstinget.

Ett annat lönesystem som skapat problem för myndigheter är Primula. Finansinspektionen upptäckte där ett fel som innebar att flera myndigheter betalat in för höga pensionspremier till sina anställda. Av de femtio myndigheter som Statens servicecenter hanterar är det flera myndigheter som använt Primula, som Folkhälsomyndigheten, Riksbanken och Riksdagsförvaltningen. Detta visar på hur viktigt det är att välja ett tryggt och säkert lönesystem i stället, som Aditro Lön.