Sverige är i behov av fler startups.

En ökad globalisering leder till allt hårdare konkurrens. Nu behöver Sverige ställa om för att motivera allt fler att starta nya företag. Samtidigt har det vuxit fram ett nytt företagscenter i Motala. Kontorskomplexet Coffice har så väl nya som redan etablerade företag. Genom rådgivning och konsulttjänster attraherar de allt fler företag att hyra kontor. 

Sverige behöver fler Spotify

Det relativt nystartade företaget Spotify har vuxit sig starkt under en kort tid. Idag är företaget värderat till 75 miljarder kronor. Det motsvarar samma värde som Skanska – vilket sedan länge är etablerat268883-business-discussion i Sverige och internationellt. Dessvärre är Spotify ett undantag i en globaliserad värld med allt hårdare konkurrens. De baltiska grannländerna i Europa har blivit ett nytt IT-mecka, något som kan leda till omlokalisering av svenska företags avdelningar. Omfattande reformer hävdar vissa är lösningen på de svenska problemen, med framförallt förslag på skattesänkningar som drivande kraft.

Det går bättre i Motala

Företagsarenan Coffice i Motala växer så det knakar. Under de senaste åren har kontorskomplexet hyrt ut 12 nya kontor under året. Det är framförallt Nyföretagarcentrum, Företagarna och Östsvenska handelskammaren som är handelspartners och drivande krafter bakom nysatsningarna. Samtidigt är det en ökad närhet företag emellan som ytterligare leder till kreativa lösningar. En samlad kompetens leder till nytänkande och en spridning av idéer. Vid sidan av att hyra ut kontorslösningar för företag finns det även möjlighet till rådgivning och konsultering vid behov.

Flera fördelar med att använda sig av en konsult

Företaget MTG bytte konsult och tjänade miljontals kronor i pensionspengar åt sina medarbetare. Ett skifte av deras finansiella rådgivare innebar att företaget fick en ökad insyn i vilka faktorer som går att påverka för att ytterligare spara pengar. Något som ger en högre avkastning under lång tid. Milestonegroup är en mediebyrå som hyr ut sina tjänster till externa aktörer för att på så sätt hjälpa dem med deras verksamhet. De fokuserar framförallt på att öka företag synlighet.