Lyckat samarbete med konsulten

Att anlita en konsult kostar pengar, och det är alltid angeläget att få så mycket valuta som möjligt för sina pengar. Det finns flera saker man kan göra, på kundsidan, för att få till ett lyckat samarbete med en konsult.

Konsulter blir allt viktigare som externa experter som hyrs in för att utveckla en verksamhet. Detta faktum är själva grunden för den här sajten. Men det kan krävas en viss kompetens för att få till ett lyckat samarbete med en konsult. Denna kompetens kan sammanfattas i fem punkter.

1. FörberedelseSamarbete med konsult

Innan konsulten anlitas krävs ett grundligt förarbete, som ska besvara en till synes enkel fråga: varför? Varför är verksamheten i behov av förändring, och varför är det bästa sättet att uppnå denna förändring att samarbeta med en konsult? Dessa frågor bör man reda ut i en förstudie, där medarbetarna involveras. Det är viktigt att alla som kommer att beröras av förändringarna får komma till tals. Detta ökar också sannolikheten för att de kommer känna sig delaktiga i förändringarna, men då gäller det att det inte bara är tomma ord, utan att ledningen är öppen för nya perspektiv i arbetet.

2. Strategi

Nu är det dags att utifrån målet lägga upp en strategi för att nå dit. Detta arbete bör läggas upp i etapper, och hänsyn måste hela tiden tas till vilka resurser som finns, i fråga om tid, medarbetare och annat.

Det kan bli aktuellt att ompröva hela uppdraget, om man inser att det som behövs i verksamheten inte kommer att åstadkommas om man fortsätter på den inslagna vägen. Kanske behövs en helt annan typ av åtgärder, eller en annan tidsplan.

3. Externa aktörer

Alla vet att man inte kan korrläsa sina egna texter, men vad alla inte är medvetna om är att det krävs ett par ögon utifrån även på många andra områden. Redan i förstudien, innan projektet dras igång, kan man ta hjälp av en konsult. Det är viktigt att denna får skapa sig en egen bild av verksamheten och dess behov – vända på alla stenar, som det brukar heta.

Det är viktigt att anlita en konsult med rätt kompetens, lika viktigt som det är att de medarbetare som anställs har rätt kompetens. Man bör alltid kolla upp referenser, och fundera på om det finns någon konsult som har arbetat med liknande projekt tidigare.

4. Realism och kvalitet

För att ro ett projekt i hamn krävs en realistisk plan och realistiska förutsättningar. Därför är det viktigt att göra regelbundna avstämningar både med konsulten och med de medarbetare som är involverade i projektet. Inte minst är det viktigt att säkerställa att den bestämda färdplanen och tidsplanen hålls.

Det är inte minst viktigt att ta reda på om det dyker upp något oväntat i projektet, om någon av de viktiga personerna har försvunnit, eller om något annat har hänt som förändrat förutsättningarna.

5. Långsiktighet

Tanken med att ta in en konsult är inte att det ska vara en engångsfix, som sedan måste göras om när liknande situationer uppstår i framtiden. Målet ska vara att organisationen klarar utmaningar av samma slag på egen hand i framtiden. Därför är det viktigt att medarbetarna förstår vilken roll de har, och hur de kan bidra till verksamheten.