Undvik skattesmäll om du äger bitcoins

Äger du bitcoins? Då måste du ta med vinst eller förlust av dessa i din deklaration. Att inte göra det kan stå dig dyrt. 

Än så länge är det få konsulter som kan hjälpa dig med frågan om hur du ska betala skatt på bitcoins som du äger, alternativt göra avdrag för förluster som du gjort på bitcoin. Priset på den digitala valutan fluktuerar nämligen kraftigt. På sajten btcx.se hittar du kursen på bitcoin idag.

Om du äger aktier och gör en vinst på dessa ska du betala skatt på vinsten. Detsamma gäller om du har gjort en vinst på kryptovalutor, men det tänker inte alla på.

-Gör man en vinst ska man skatta det med 30 procent, det är en inkomst om kapital, säger Olof Wallin, rättslig expert på kapitalbeskattning hos Skatteverket.

DeklarationBitcoin i deklarationen

Att inte betala skatt på sina tillgångar i kryptovalutor kan bli dyrt. Skatteverket kan ta reda på värdet av dina bitcoins, med hjälp från olika växlingstjänster. En vinst som inte har redovisats i deklarationen kan resultera i ett skattetillägg på 40 % av den undanhållna skatten.

Inte bara vinster från bitcoin ska tas med i deklarationen. Om du får lön i bitcoins, eller får in kryptovaluta från en näringsverksamhet, räknas detta som skattepliktig inkomst i deklarationen. Du måste även ta upp i din deklaration om du använder bitcoins som betalningsmedel, lånar ut dem, eller använder dem som insats vid spel online.

Avdrag för bitcoin

Om du istället har förlorat pengar på bitcoin kan du göra avdrag för detta i deklarationen, mot andra vinster. Du kan också göra avdrag för omkostnader i samband med förvärv av bitcoin. Dessa omkostnader (omkostnadsbeloppet) kan vara:

  • Priset som du betalat när du köpt bitcoins, omräknat till kronor.
  • Marknadsvärdet för bitcoins, omräknat till kronor, som du fått som ersättning för att ha minat bitcoins.
  • Det som redovisas som omsättning, om du erhåller bitcoins som betalning i din enskilda näringsverksamhet.

För att kunna göra avdrag för omkostnader krävs det att du kan styrka dessa med kvitton, kontoutdrag från växlingsföretag eller liknande. Om ni har använt bitcoin wallets ska transaktionerna i blockkedjan stämmer överens med redovisade köp, mining och försäljning av bitcoins.

Stora skatteintäkter från bitcoins

I Finland har Skatteförvaltningen, motsvarigheten till Skatteverket, varit tidiga på bollen och övervakat kryptovalutorna, inte minst bitcoin. På detta sätt har man upptäckt missade skatteintäkter på mer än tre miljoner euro, säger projektchefen Timo Puiro till YLE. Han förtydligar också att man har riktat in sig på de stora aktörerna. Uppemot 100 000 finländare beräknas äga bitcoins, men i de flesta fall gör de ytterst små vinster eller förluster.

Under 2016 var det endast 281 stycken svenskar som tog upp försäljning av bitcoin i sin deklaration, enligt TV4 Nyheter. Det totala värdet av dessa försäljningar uppgick till 33 miljoner kronor, vilket var väldigt lite i Skatteverkets ögon.

Skatteverket har satt samman information om hur du redovisar kryptovalutor i din deklaration. Den informationen hittar du här. Det går också att ringa Skatteverkets kundtjänst om man har frågor kring sitt innehav av bitcoins.